CÔNG TY TNHH HỒNG PHÁT ĐẠI THỊNH

– 73 Nguyễn Đức Thuận, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

– Giám đốc:  Bà Cao Thị Nga

– Điện thoại: 0384754647

– Email: Hongphatdaithinh@gmail.com